ဟင္းခ်က္ျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ နည္းပညာေဟာေျပာပြဲမ်ား
MFH2018 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စားဖိုမႈး (၄၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲ ( Myanmar Culinary Arts Competition) ၊ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အစားအေသာက္ ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းခဲ့ပါသည္။ မန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Sithar Coffee Co., Ltd., Caffa Myanmar Co.Ltd., Customer Right Choicer (Myanmar) Co., Ltd., Fortress Land Co., Ltd., Premium Distribution Co., Ltd, Uniliver (Myanmar) Services Ltd., ႏွင့္ Aroma Gourmet Concepts ႏွင့္ အျခားျပည္တြင္း ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

Copyright © 2014 - 2017 IMEX (Myanmar) Co., Ltd. All rights reserved.